Om Ekovandring

Ekovandrings syfte är att erbjuda möjligheter för dig som vill närma dig, återknyta eller stärka ditt band till naturen. Ekovandring utgår från helheten och människans inneboende behov avnaturen och handlar om hela närheten till naturen och vårt inre. Vi kan ta med dig på en första tur i skogen såväl som att att visa dig hur du kan ta del av och använda skogens resurser för föda och skydd men också om att finna ro i sig själv genom meditation och mindfullness.

Bakgrunden till Ekovandring är att många idag lever i städer och  inte har samma möjlighet till naturligt friluftsliv som de som är uppväxta med naturen runt knuten. Har inte människan det naturliga, och viktiga, mötet med naturen  byggs istället en rädsla upp för att själv ge sig ut. En hel del försöker ge sig ut men de möter vi ofta underklädda och oförberedda på fjället. Detta ger självklart ger en dålig upplevelse om du hamnar i ett oväder eller skadar sig och man kanske aldrig vill ge sig ut igen. Att spendera tid i naturen är en sak, att klara sig i den i alla väder är en annan. Vi anser att alla har rätt att få ta del av naturen men vi måste också lära oss att handskas med den eftersom allemansrätten inte är självklar och vi missbrukar våra rättigheter kan de tas ifrån oss.

Vi använder skogen och hundarna som verktyg för att skapa upplevelser i naturen, ofta med starka kulturinslag och även specialkurser för dig som vill träna på svenska där allemansrätt, natur och husdjur i det svenska hemmet är i fokus.

1266586_703569089657163_583921318_o

Vi erbjuder skogsbad, vandringar och överlevnadsträning. Det finns alltid möjlighet att skapa sin egen kurs och vi kan lägga till kajak, dyk, överlevnadshelger eller vad ni nu kan tänkas sakna som bygger på temat.

Kurserna och vandringarna  sker med mesta möjliga varsamhet, och minsta möjliga slitage på resmålets natur- och kulturvärden, med syftet att bevara den biologiska mångfalden och tillgängliggör natur- och kulturupplevelser som annars är svåra eller omöjliga att ordna på egen hand.

Vi ställer krav både på oss själva och på dig som deltagare att värna naturen och bidra som framtida inspirationskälla för miljö och kulturmedvetenhet. På samtliga kurser är hundar välkomna men du måste anmäla detta och om det handlar om längre turer förbereda din hund för vandringen i god tid. Det finns en onlinekurs under kurser för dig som vill veta hur man förbereder sig.

Som standard förläggs turerna/kurserna i Sörmland, Uppland, och Västmanland. Dessa platser kan ändras utifrån gruppens önskemål.

Maddie som driver det arbetar med andra självständiga naturkunniga/guider. Det som finns idag är:

  • Naturnära vandringar från halvdagsvandringar till flerdagsvandringar i tält.
  • Ät vad naturen erbjuder matlagning av säsongens växter och träd
  • Svenska och allemansrätt
  • Nattvandring
  • Grundläggande överlevnad
  • Komma ut -sociala vandringar för ensamma
  • Sociala hundpromenader med aktivering

Vi har en strikt alkohol och drogpolicy vilket innebär att alla våra vandringar är fria från detta samt mobilfria. Detta accepterar du vid anmälan till kursen.

För info och anmälan samt prisuppgifter maila info(a)ekovandring.se